Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά και επικουρικές με διαδικασίες εξπρές

Συντάξεις: Έκδοση όλων των νέων επικουρικών συντάξεων εντός 6 μηνών, ακόμη και χωρίς να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη, προβλέπει η τροπολογία που φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας για να λύσει το πρόβλημα με τις 100.000 επικουρικές που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο διάστημα.
Μάλιστα για 40.000 εν αναμονή συνταξιούχους θα δοθούν προκαταβολές επικουρικών με αναδρομικά που φτάνουν ως και τις 8.000 ευρώ και θα τα πληρωθούν ως τις 15 Μαρτίου. Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η έκδοση περίπου 20.000 συντάξεων από τις επικουρικές που εκκρεμούν.

Συντάξεις: Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την «ταχεία απονομή επικουρικών συντάξεων»:

1 Προβλέπεται προκαταβολή επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, η οποία έχει υποβληθεί πριν την 1η.7.2022, και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης. Προϋπόθεση για την προκαταβολή είναι να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη (ή 4.500 ημέρες) επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε Ταμείο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

2 Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15η.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2023. Τα ποσά της προκαταβολής είναι α) 100 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, β) 50 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, και λόγω θανάτου, γ) 25 ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα.

3 Η προκαταβολή είναι ακατάσχετη και ανεκχώρητη αλλά θα συμψηφίζεται με τα ποσά επικουρικής σύνταξης που θα χορηγηθούν με την οριστική απόφαση στους συνταξιούχους. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που έχει αίτηση σε εκκρεμότητα για 20 μήνες θα πάρει προκαταβολή 100 ευρώ το μήνα, άρα 2.000 ευρώ. Αν η επικουρική είναι 180 ευρώ, θα έχει λαμβάνειν άλλα 80 ευρώ υπόλοιπο αναδρομικών για το ίδιο διάστημα, δηλαδή άλλα 1.600 ευρώ.

4 Από τα ποσά της οριστικής επικουρικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

5 Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, Α΄ 190) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά συνταξιοδοτικών παροχών οποιασδήποτε κατηγορίας που τους καταβάλλονται ή θα τους καταβληθούν στο μέλλον.

Συντάξεις: Τροποποίηση

Για την ταχεία απονομή των επικουρικών συντάξεων θεσπίζεται απώτατο όριο 6 μηνών. Με τη νέα διάταξη τροποποιείται το άρθρο 48, παρ. 4 του Νόμου 4921/2022 και ειδικά για τις επικουρικές προβλέπεται ότι:

*Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των 6 μηνών οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, που υπάγονται οι ασφαλισμένοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με βάση τα στοιχεία ασφάλισης που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Οι αποφάσεις ελέγχονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έκδοσή τους όταν πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης και έχουν ηλικία 67 ετών ή το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σ’ αυτό.

Συντάξεις: Ασφαλιστική ικανότητα

Mε την τροπολογία προβλέπεται παράταση χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024) της ασφαλιστικής ικανότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες). Περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ρύθμισης του 2022 για τους μη μισθωτούς (κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως 31 Μαΐου ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έως 29.2.2024 με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών κλάδου υγείας για το 2022).

Καθιερώνεται επίσης άδεια πενθούντων γονέων 20 ημερών, ενώ προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος Πάσχα σε εργαζομένους που απασχολούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Παραδείγματα

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

*Συνταξιούχος που περιμένει την επικουρική από τον Μάιο του 2016 θα πάρει αναδρομικά προκαταβολής 8.000 ευρώ αν είναι λόγω γήρατος, 4.000 ευρώ για επικουρική χηρείας-αναπηρίας και 2.000 ευρώ αν είναι τέκνο θανόντα ασφαλισμένου.

*Συνταξιούχοι με αίτηση από τον Δεκέμβριο του 2017 θα πάρουν αναδρομικά ως τις 15 Μαρτίου 6.200 ευρώ αν είναι λόγω γήρατος και 3.100 ευρώ για επικουρική χηρείας-αναπηρίας.

Για τους συνταξιούχους που θα πάρουν απευθείας επικουρική (χωρίς προκαταβολή) τα τελικά ποσά, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.», είναι ενδεικτικά:

*Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με μισθό 1.500 ευρώ, ηλικία 62 και 25 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 122 ευρώ, ενώ με 33 έτη και ηλικία 67 θα πάρουν 217 ευρώ. Με μισθό 2.000 ευρώ και 40 έτη η επικουρική βγαίνει μεταξύ 341 και 352 ευρώ.

*Για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα με μισθό 1.500 ευρώ, ηλικία 65 και 36 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 226 ευρώ, με 38 έτη θα είναι 239 ευρώ και με 40 έτη ασφάλισης θα πάρουν 253 ευρώ. Με μισθό 2.100 ευρώ και 40 έτη η επικουρική βγαίνει μεταξύ 345 και 354 ευρώ.

Οι επικουρικές συντάξεις σε αναμονή για Δημόσιο και Ταμεία ιδιωτικού τομέα

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (*) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (*)
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 67.391 52.940
ΔΗΜΟΣΙΟ 39.380 32.297
ΝΑΤ 3.414 2.947
ΤΕΑΥΕΚ 2.421 1.852
ΣΥΝΟΛΟ 127.504 103.661

(*) Στοιχεία Αυγούστου 2022 με αιτήσεις που είχαν ξεπεράσει το τρίμηνο

Τα αναδρομικά επικουρικής για 40.000 συνταξιούχους

Μήνας και έτος αίτησης Αναδρομικά προκαταβολών σύνταξης
Επικουρικές γήρατος Επικουρικές θανάτου-αναπηρίας Επικουρικές τέκνων θανόντων
Μάιος 2016 8.000 4.000 2.000
Δεκ. 2016 8.400 4.200 2.100
Ιούν. 2017 6.800 3.400 1.700
Δεκ. 2017 6.200 3.100 1.550
Ιούν. 2018 5.300 2.650 1.325
Δεκ. 2018 4.700 2.350 1.175
Ιούν. 2019 4.100 2.050 1.025
Δεκ. 2019 3.500 1.750 875
Ιούν. 2020 2.900 1450 725
Δεκ. 2020 2.300 1.150 575
Ιουν. 2021 1.700 850 425
Δεκ. 2021 1.400 700 350
Μάρτ. 2022 1.100 550 275
Ιούν. 2022 (*) 800 400 200

(*) Οι αιτήσεις από Ιούλιο 2022 και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται μέσα σε σύντομο διάστημα μετά την απόφαση κύριας σύνταξης

Τα ποσά επικουρικών συντάξεων για τις εκκρεμείς αιτήσεις

1.Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (εισφορές για 14 μισθούς ετησίως με Δώρα)

Ηλικία Αποδοχές 1.500€ Αποδοχές 2.000€ Αποδοχές 2.500€
 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη
62 122 160 255 112 137 341 203 282 426
63 130 171 257 118 146 343 216 302 428
64 138 182 258 125 154 345 230 322 431
65 146 193 260 131 163 347 243 342 434
66 154 205 262 138 172 349 257 363 437
67 163 217 264 145 181 352 271 384 440

(*) Το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2014 έχει  μείωση 6% και μέχρι 30% εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται του 67ου έτους. Στα 40 έτη ασφάλισης δεν επιβάλλεται μείωση λόγω ορίου ηλικίας.

2.Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρη επικουρική σύνταξη σε ηλικίες από 60 ως 65 ετών

Ηλικία 

 

Αποδοχές 1.800 Αποδοχές 2.100 Αποδοχές 2.400
 Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη (€) με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη
60 264 280 296 307 326 345 351 373 395
61 265 281 297 309 328 347 353 375 396
62 266 282 299 311 329 348 355 377 398
63 268 284 300 312 331 350 357 379 400
64 269 286 302 314 333 352 359 381 402
65 271 287 303 316 335 354 361 383 405

Σχετικά άρθρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ήθελα να ζητήσω μία χάρη εκ μέρους των μικρομεσαίων και ειδικά των ιδιοκτητών ταξί να κάνουμε μία εκπομπή για να καταλάβει ο κόσμος...

ΕΘΝΙΚΑ

Στον αστερισμό της επίσκεψης Ερντογάν η Αθήνα. Έξι χρόνια από την τελευταία επεισοδιακή επίσκεψή του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα αφιχθεί το...

ΕΛΛΑΔΑ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-12-2023/1300, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημερωτικές επιστολές λαμβάνουν εκατομμύρια καταναλωτών από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την εξοικείωση με τα νέα τιμολόγια. Φαίνεται όμως ότι η εξίσωση που οδηγεί...

Copyright © 2020 Updatetimes.gr