Connect with us

Hi, what are you looking for?

e-Mayor

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου υπέρ του συμφώνου συνεργασίας με Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α: 25% των εσόδων στους ντόπιους αλιείς και 25% στον Δήμο!

Τη Δευτέρα  25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στο οποίο παρευρέθηκαν τα μέλη της συμπολίτευσης και της
ελάσσονος αντιπολίτευσης https://youtu.be/Q-TEk_uolnI. Η μείζονα αντιπολίτευση
αρνήθηκε να συμμετέχει. Στην αρχή της συνεδρίασης αποσαφηνίστηκε πως οι
διευκρινιστικοί εγκύκλιοι για το Νόμο περί σύγκλησης συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου σε διαστήματα μικρότερα του ενός μήνα πριν τις εκλογές
και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών δηλαδή 1/1/24, καθιστουν
απόλυτα νόμιμη τη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας με αποτέλεσμα οι
ισχυρισμοί της μείζονος αντιπολίτευσης να είναι αβάσιμοι.
Στο πλαίσιο του 7ου θέματος που αφορούσε τη ψήφιση του προτεινόμενου
συμφώνου συνεργασίας με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με τα έσοδα του εισιτηρίου
του Θαλασσίου Πάρκου, ο Δήμαρχος Πέτρος Βαφίνης προχώρησε σε απαραίτητη
ενημέρωση και σε διευκρινίσεις για την καλύτερη πληροφόρηση των Δημοτών με
αφορμή όσα διαδίδονται το τελευταίο διάστημα:
Το εισιτήριο για την παραμονή στο Θαλάσσιο Πάρκο δεν το αποφάσισε ο Δήμος
αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος  με έκδοση σχετικής ΚΥΑ και βάσει Προεδρικού
Διατάγματος (ΠΔ) του 1992 (ΦΕΚ 519, 1992 Τεύχος Δ) που αναφέρει μεταξύ άλλων
πως «οι επιβάτες υποχρεούνται στην καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου».
Το εισιτήριο είναι ένα συμβολικό ποσό 5,5 ευρώ για άτομα, 37 ευρώ για σκάφη
άνω των 6 μέτρων και 18,5 ευρώ για σκάφη κάτω από 6 μέτρα. Στο ποσό
συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.
Το εισιτήριο δεν αφορά όλο το Θαλάσσιο Πάρκο αλλά μόνο την Α ζώνη.
Δεν πρόκειται για εισιτήριο διέλευσης. Η διέλευση παραμένει δωρεάν για όλους.
Το εισιτήριο αφορά την  παραμονή και ισχυει 24 ώρες, άρα περιλαμβάνει και τη
διανυκτέρευση.

Από το εισιτήριο απαλλάσσονται όλοι οι κάτοικοι της Αλοννήσου και τα σκάφη
τους (πρόταση του Δημάρχου και του κ. Θεόδωρου Μαλαματένια στο ΔΣ του Φορέα
Διαχείρισης που έγινε αποδεκτή).
Από το εισιτήριο απαλλάσσονται όλοι οι ντόπιοι αλιείς και τα σκάφη τους
(πρόταση του Δημάρχου και του κ. Θεόδωρου Μαλαματένια στο ΔΣ του Φορέα
Διαχείρισης που έγινε αποδεκτή). Άρα το εισιτήριο όχι μόνο δεν κάνει κακό στους
ντόπιους αλιείς, αλλά αντίθετα τους βοηθά καθώς επιβάλλεται σε όλους τους
άλλους αλιείς που υποχρεούνται να πληρώσουν, ενώ οι ντόπιοι απαλλάσσονται.
Τα έσοδα του εισιτηρίου θα έχουν ανταποδοτικό όφελος στο περιβάλλον, το
Θαλάσσιο Πάρκο και την τοπική κοινωνία της Αλοννήσου (πρόταση του Δημάρχου
και του κ. Θεόδωρου Μαλαματένια στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης που έγινε
αποδεκτή).
Μοναδική εξαίρεση της απαλλαγής είναι τα τουριστικά σκάφη που μεταφέρουν
τουρίστες και εκμεταλλεύονται εμπορικά το Θαλάσσιο Πάρκο ως τουριστική
υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, οι τουρίστες συμβάλλουν για πρώτη φορά με ένα
συμβολικό ποσό στην καθαριότητα και την προστασία του Θαλασσίου Πάρκου.
Το εισιτήριο δεν έχει μειώσει τον Τουρισμό στο Πάρκο καθώς αφορά μια ομάδα
τουριστών, τους  ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σκαφών  που αντέχουν  να  πληρώσουν
αυτό το μικρό ποσό. Σε αντίθεση με όσα ακούγονται περί μείωσης σκαφών που
επισκέπτονται την Αλόννησο:
·       Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης, πέρσι
επισκέφτηκαν το Θαλάσσιο Πάρκο 600 σκάφη και φέτος μέχρι τώρα 1.380
για την ίδια περίοδο, δηλαδή μια εντυπωσιακή αύξηση 130%!
·       Σύμφωνα τα στοιχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οι
προσεγγίσεις σκαφών στο Λιμάνι του Πατητηρίου έχουν αυξηθεί σε
σύγκριση με το καλοκαίρι του 2022. Τα επίσημα πλήρη στοιχεία θα
παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση της σεζόν.
Σημειώνεται πως το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναφέρει πουθενά ούτε τις
απαλλαγές   των κατοίκων και των ντόπιων αλιέων, αλλά ούτε την υποχρέωση για
επιστροφή εσόδων από τον εισιτήριο προς τον Δήμο και τους ντόπιους αλιείς.
Αυτά όλα ήταν μια νίκη και επιτυχία του Δήμου μας.
Τα οφέλη από τα έσοδα του εισιτηρίου:
Με πρόταση του Δημάρχου προς τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Οργανισμός Φυσικου
Περιβαλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), διαχειριστή του Πάρκου:
·       Ο Οργανισμός χρηματοδότησε τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου για το
έτος 2023 -2024 με το ποσό των 22.500 ευρώ για τη συμβολή του
στη φύλαξη του Πάρκου. Δεν είχε γίνει ποτέ πριν.

·       Χρηματοδότησε τον καθαρισμό όλων των παραλιών στα νησιά του
Θαλάσσιου Πάρκου με το ποσό των 15.000 ευρώ, γεγονός που θα γίνεται
κάθε χρόνο. Και αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν.
Επίσης, το 30% επί του εισιτηρίου μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο όπου ο Δήμος
Αλοννήσου έχει αντλήσει πολλές χρηματοδοτήσεις πχ για την κατασκευή παιδικών
χαρών, υπογειοποιήσεις κάδων, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE κλπ.
Επιπλέον, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, αποδέχθηκε την πρόταση του Δημάρχου για την
υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, του Δήμου και του
Αλιευτικού Συλλόγου Αλοννήσου με πενταετή διάρκεια και με δυνατότητα
επέκτασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α έχει ήδη αποφασίσει
ομόφωνα τη σύναψη του Συμφώνου Συνεργασίας με βάση το οποίο:
·       Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δύναται να αποδίδει στο τέλος κάθε έτους, ποσό που
αντιστοιχεί στο 25% των εσόδων των εισιτηρίων με σκοπό την αγορά και
παράδοση αλιευτικού εξοπλισμού στον Σύλλογο Αλιέων Αλοννήσου. Ένα
αίτημα των αλιέων από το 1992 που δεν είχε ικανοποιηθεί ποτέ.
·       Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  δύναται να αποδίδει στο Δήμο στο τέλος κάθε έτους,
ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των εσόδων των εισιτηρίων για
περιβαλλοντικές δράσεις.
·       Επίσης συμφωνήθηκε η συνεργασία και σε άλλα επωφελή πεδία.
·       Το συμφωνητικό δεν περιλαμβάνει καμία δέσμευση του Δήμου
απέναντι στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (μπορεί κανείς να το δει από το 0:42:20 του
βίντεο).
Μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, ακολούθησαν εύστοχες ερωτήσεις από την
ελάσσονα αντιπολίτευση και στη συνέχεια, το σύμφωνο ψηφίστηκε ομόφωνα από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
«Χρειάζεται να μπει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις προεκλογικές τακτικές
και το συμφέρον του Δήμου και του νησιού. Η άρνηση της μειζονος αντιπολίτευσης
του κ. Αναγνώστου να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα
μπορούσε να διακινδυνεύσει τη διαδικασία για νέες αξιόλογες χρηματοδοτήσεις
στον Δήμο, τη μια που προκύπτει από το σύμφωνο με τον ΟΦΥΠΕΚΑ  και την άλλη
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TOURAL που θέτει ως προϋπόθεση
χρηματοδότησης,  σχέδιο ισότητας των φύλων. Ευχαριστούμε την ελάσσονα
αντιπολίτευση και τον επικεφαλης της Παναγιώτη Τσουκανά που παρευρέθηκαν
και ψήφισαν υπέρ στη συνεδρίαση και δεν αφησαν να χαθούν αυτές οι δύο
σπουδαίες ευκαιρίες για την Αλόννησο που ήταν και δύο εκ των σημαντικών
θεμάτων της συνεδρίασης», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.

 

Σχετικά άρθρα

ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση έκανε η ΠΟΕ-ΟΤΑΑ στη ΙΖ΄ Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του νέου Εποπτικού...

ΕΛΛΑΔΑ

Την απόφαση να προβάλλει τις εργασιακές της διεκδικήσεις με αποδέκτες τους Δημάρχους, έλαβε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, πραγματοποιώντας συγκέντρωση σήμερα Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, και ώρα 9.30...

ΕΛΛΑΔΑ

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η ΙΖ΄ Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την...

e-Mayor

Κύρια Σημεία: – Συνέντευξη Τύπου και Δεξίωση από τον οργανισμό ACA – Athens Calls Athens – Υπογραφή Μνημονίου με AHEPA – Aνακοίνωση του τρίτου...

Copyright © 2020 Updatetimes.gr