Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα δοθούν 10.000 σπίτια σε νέους 24 έως 39 ετών

Ξεκινά μέσα στις επόμενες μέρες η υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που προβλέπει την επιδότηση επιτοκίου για την αγορά 10.000 σπιτιών από νέους ηλικίας 24 ως 39 ετών, με στεγαστικό δάνειο.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα χαμηλότοκα ή και άτοκα στεγαστικά δάνεια των νέων προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος».

Δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με το νόμο 5006/2022 του υπουργείου Εργασίας, έχουν όσοι διαθέτουν ατομικό εισόδημα ως 16.000 ευρώ, ή οικογενειακό ως 24.000 ευρώ προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ο ακριβής χρόνος που θα αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις θα ανακοινωθε, μέσα στον Μάρτιο από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που συμμετέχει με άτοκο δανεισμό κατά 75%, ή και 100% όταν πρόκειται για τρίτεκνους, στη χρηματοδότηση των υποψηφίων αγοραστών. Η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια που θα εκταμιευθούν περιορίζεται στο 25%. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα δάνειο των 100.000 ευρώ τα 75.000 ευρώ θα είναι άτοκα και τα 25.000 ευρώ θα έχουν τόκο επειδή θα τα βάζει η τράπεζα. Αν το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου είναι σήμερα στο 4,5%, με το πρόγραμμα «σπίτι μου» για τους νέους πέφτει στο 1,12%. Και αν πρόκειται για ζευγάρι τρίτεκνων ως 39 ετών (ο ένας από τους δύο) το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Προσοχή όμως, γιατί αν μείνουν απλήρωτες οι δόσεις τριών συνεχόμενων μηνών (90 μέρες) τότε το δάνειο είτε με τον χαμηλό τόκο του 1,12% είτε άτοκο, θα χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμο και οι δανειολήπτες θα χάσουν την επιδότηση. Για να την επαναφέρουν θα πρέπει να πληρώσουν τις καθυστερούμενες δόσεις ή να προβούν σε ρύθμιση.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Για τη λήψη του δανείου μεσολαβούν 6 βήματα:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην τράπεζα.

2.Ελεγχος προϋποθέσεων από την τράπεζα και στη συνέχεια από τη ΔΥΠΑ.

3.Αξιολότγηση από την τράπεζα της πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου, δηλαδή της οικονομικής δυνατότητάς του να πληρώνει το δάνειο.

4.Προέγκριση δανείου.

5.Γνωστοποίηση του ύψους του δανείου, που ζητά ο ενδιαφερόμενος και της τιμής του ακινήτου που σκοπεύει να αγοράσει με αποδεικτικά έγγραφα.

6.Εκταμίευση δανείου.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) στην οποία θα πιστώνεται η συμμετοχή της ΔΥΠΑ και στη συνέχεια το ποσό θα κατατίθεται στην τράπεζα που θα δίνει το δάνειο.

Η τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου θα δίδεται από την τράπεζα μέσα σε δύο μήνες (60 μέρες) από την αίτηση.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ελέγχει πριν την εκταμίευση αν το προς απόκτηση ακίνητο έχει ζητηθεί και από άλλον αιτούντα. Αν προηγείται άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο τότε η αίτηση που έρχεται δεύτερη ακυρώνεται και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποδείξει άλλο ακίνητο.

Η υπογραφή σύμβασης δανείου και η εκταμίευση του συνολικού ποσού πραγματοποιείται μέσα σε 6 μήνες από την έγκριση που θα δώσει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εάν οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, με ευθύνη του δανειολήπτη η αίτηση απορρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι συμπεριλαμβάνονται:

1.Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για την εξακρίβωση της ηλικίας από 24 ως 39 ετών (σε περίπτωση συζύγων ο ένας εκ των δύο αρκεί να είναι ως 39 ετών).

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου του άλλου γονέα, δικαστική απόφαση γονικής μέριμνας κ.λπ.).

3.Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους, για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

4.Δήλωση Ε9 του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους για την τυχόν ύπαρξη ακινήτου που θα μπορούσε να καλύψει στεγαστικές ανάγκες των υποψηφίων αγοραστών. Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτήσεις δανειοδότησης για απόκτηση σπιτιού θα απορρίπτονται αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχει ακίνητο ως 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα, β) ο αιτών να διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άνω του 50% σε άλλο ακίνητο και γ) το ακίνητο να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας του.

  1. Προσχέδιο συμβολαίου ή ο τίτλος του προκατόχου του ακινήτου ή η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφόσον δεν έχει γίνει συμβόλαιο.

5.Οικοδομική άδεια του ακινήτου.

  1. Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας (εγκεκριμένο από την πολεοδομία).

7.Κτηματογραφικό Απόσπασμα (εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

  1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
  2. Βεβαίωση Μηχανικού, περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, σε ισχύ. Σε περίπτωση ακινήτων με αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υποβάλλονται τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η τακτοποίηση του ακινήτου.

Για μονοκατοικία, υποβάλλονται επιπλέον τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας κατόψεις κ.λπ.

Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δεν γίνεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Οι δόσεις ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια του δανείου

Εμπορική αξία ακινήτου Ποσό δανείου Μηνιαία δόση για 30 έτη Μηνιαία δόση για 25 έτη
70.000 63.000 206 241
100.000 90.000 294 344
120.000 108.000 353 413
140.000 126.000 412 482
150.000 135.000 442 516
180.000 150.000 491 573

Σχετικά άρθρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης και το 2024 και η επιτάχυνση των διαδικασιών για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά θα γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1055/2024). Η...

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αλλά μία πιθανή ημερομηνία «απάντησης» στο Ιράν, με βάση τις εκτιμήσεις θα ήταν πριν από τις 22...

Copyright © 2020 Updatetimes.gr