Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ο νέος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Το βιογραφικό του

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ο νέος Υφυπουργός Πολιτισμού, μετά και από την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Το βιογραφικό του

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος στον ιστότοπό του:

Γεννήθηκα το 1980. Κατάγομαι από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας και το Κεραμίδι Πηλίου. Μεγάλωσα στον Βόλο και στη Νέα Αγχίαλο και πήγα στο 12ο Δημοτικό Βόλου, στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου και στο Γενικό Λύκειο Νέας Αγχιάλου.

Στη συνέχεια, σπούδασα οικονομικές επιστήμες (ΒΑ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα, έλαβα διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, έχοντας πραγματοποιήσει μέρος των διδακτορικών μου σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, βραβεύτηκα, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας και την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (σε Βερολίνο και Αθήνα) για διάκριση σε διαγωνισμό δοκιμίου για το μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Συμποσίου «Προοπτικές της Ευρώπης».

Παράλληλα με τις σπουδές μου, έχω δραστηριοποιηθεί ερευνητικά σε μία σειρά από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως (α) το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως βοηθός ερευνητής (2006-2007), (β) το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ερευνητής (2005-2009), και (γ) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως συνεργάτης ερευνητής (2013-2016). Επιπρόσθετα, το 2014 δραστηριοποιήθηκα ερευνητικά στο School of Business, Management and Economics του University of Sussex ως visiting research fellow για θέματα λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επαγγελματικά, διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη Βουλή των Ελλήνων (2008-2011) και ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής ανάλυσης με την ελληνική έκδοση του περιοδικού The Economist (2008-2011). Το 2011 διέκοψα την επαγγελματική και ερευνητική μου δραστηριότητα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων στον Στρατό Ξηράς.

Την περίοδο 2012-2014 κατείχα συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την κατάρτιση -σε συνεργασία με τις υπηρεσίες- του Κρατικού Προϋπολογισμού (Π/Υ 2012, 2013, 2014) και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2013-2016, ΜΠΔΣ 2015-2018), την επεξεργασία της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης (Ν. 4081/2012, Ν. 4111/2013, Ν. 4151/2013, Ν. 4270/2014) και την παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ ήμουν υπεύθυνος για θέματα Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (2014) στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τέλος, για ένα μικρό χρονικό διάστημα το 2013, διετέλεσα και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Από το 2014 είμαι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για θέματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημοσιονομικών θεσμών, όπου, παράλληλα με την ερευνητική μου δραστηριότητα, ήμουν (α) υπεύθυνος για την ανάλυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής συγκυρίας του περιοδικού Ελληνική Οικονομία (2015), (β) μέλος της ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το Θεσμικό Πλαίσιο της Δημοσιονομικής Πολιτικής (2015), (γ) υπεύθυνος για την ανάλυση του δημοσίου χρέους στο περιοδικό Οικονομικές Εξελίξεις (2015-), και (δ) μέλος της ομάδας Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων Εξωστρέφειας του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (2017-).

Επιπρόσθετα, κατείχα συμβουλευτική θέση στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (2015) -κατά τη θητεία της υπηρεσιακής κυβέρνησης-, με εμπλοκή στο θέμα των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των επιπτώσεων από τις αυξημένες προσφυγικές ροές και ήμουν μέλος -ως εμπειρογνώμονας- της Επιτροπής για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (2013-). Επίσης, το 2016 διετέλεσα εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με αντικείμενο, κυρίως, την κατάρτιση του προσωπικού.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής μου δραστηριότητας συμπεριλαμβάνεται (α) η δημοσίευση μελετών και κειμένων εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το Economic Modelling, το South European Society and Politics, το European Business Law Review, το Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, και το International Journal of Public Policy, (β) η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, (γ) η συμμετοχή μου σε επιστημονικά συλλογικά βιβλία τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού (από εκδοτικούς οίκους, όπως οι Lambert Academic Publishing, Routledge, Palgrave Macmillan, Greenleaf, κ.ά.), και (δ) η εκπόνηση μελετών και εκθέσεων στο πλαίσιο του ερευνητικού αντικειμένου στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Ειδικότερα, αναφορικά με τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, το “The Return of the Greek Patient: Greece and the 2008 Global Financial Crisis” (2009) -από κοινού με τον Γ. Παγουλάτο- αποτέλεσε το δεύτερο σε όρους αναγνωσιμότητας άρθρο του South European Society and Politics, με αποτέλεσμα ο εκδοτικός οίκος Routledge να το διαθέτει τιμητικά δωρεάν στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη συμμετοχή μου σε συλλογικές εκδόσεις, αναφέρονται ενδεικτικά το Χάρτης Εξόδου από την Κρίση (2016) από τη διαΝΕΟσις (από κοινού με τους Τσακλόγλου, Π., Οικονομίδη Γ., Παγουλάτο Γ. και Απ. Φιλιππόπουλο), το Εποπτεία Τραπεζικού Συστήματος: Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία και το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο (2008) και το Οικονομική Κρίση και Καταθέσεις: Ελλάδα και Νότιος Ευρώπη (από κοινού με την Φ. Οικονόμου) που εκδόθηκε από το ΚΕΠΕ.

Από το 2016 διδάσκω οικονομικά και δημόσια οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκω δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είμαι συνιδρυτής και επικεφαλής της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, που αποτελεί, από το 2014, μία πρωτοβουλία πολιτών με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων μέσα από τη διάδραση όσων κινούνται στον δημιουργικό και ορθολογικό ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο των δράσεων της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις εντάσσεται και η δημιουργία, με άλλους 15 επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης (3D Initiative), για την ανάδειξη της ανάγκης αποκατάστασης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Αγχιαλιτών της Αθήνας «Η Αγχίαλος» και ενεργό μέλος στον χώρο των πρωτοβουλιών για την παράδοση των Σαρακατσαναίων. Επίσης, έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων Επιστημόνων για Ευρωπαϊκές Σπουδές (ΕΝΕΕΣ).

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021, διετέλεσα Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, ήμουν Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή και τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν μετά από θεομηνία -θέση που διατηρώ και ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό-, και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η οποία καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική στους τομείς αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, διετέλεσα Επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης – FATF (Financial Action Task Force), η οποία είναι διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Επιπλέον, ήμουν Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων. Ήμουν μέλος του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σκοπός του οποίου είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, έχω συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), συνοδεύοντας τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Ήμουν μέλος του Συμβουλίου Ρευστότητας, αποστολή του οποίου είναι η επίτευξη των σκοπών του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ήτοι η εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, διετέλεσα μέλος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, σκοπός του οποίου είναι η ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των επιμέρους συστημάτων του χρηματοοικονομικού χώρου και η συνεχής διερεύνηση για την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων. Επιπλέον, συμμετείχα στην Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων («Μηχανισμός Συντονισμού»), αρμόδια για τις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Ήμουν μέλος, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο, της Κυβερνητικής Επιτροπής Παρακολούθησης Αξιοποίησης Λιμένων, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την παρακολούθηση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Παράλληλα, συμμετείχα στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, αρμόδια για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕΠ) Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), έργο της οποίας είναι η κατάρτιση και υλοποίηση του ΣΔΑΜ, υπό την εποπτεία της Κυβερνητικής Επιτροπής, στην οποία εισηγείται.

Επιπλέον, συμμετείχα στη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΣΕΣΕ), καθώς και στην Επιτροπή Συντονισμού της Βιομηχανικής Πολιτικής, που έχει την επιχειρησιακή μέριμνα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, ενώ ήμουν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προγραμματισμού και Σχεδιασμού για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Επιπρόσθετα, ήμουν αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών ως Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, έργο της οποίας είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Το καλοκαίρι του 2019 άσκησα και παράλληλα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, με αποτέλεσμα να διατελέσω και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με βασικό αντικείμενο, κατά την εν λόγω περίοδο, την προώθηση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων για την επανεκκίνηση της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό. Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω Επιτροπές, η συμμετοχή μου ήταν χωρίς αποζημίωση. Από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2023, διετέλεσα Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, ενώ έχω διατελέσει και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου και της 25ης Ιουνίου 2023 εκλέχθηκα Βουλευτής Μαγνησίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Το πιο σημαντικό όμως: είμαι παντρεμένος με τη Βάλια Χαροντάκη και έχουμε δύο κόρες, τη Νεφέλη και τη Δανάη.

www.ertnews.gr

Σχετικά άρθρα

ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση στην πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση σε επίπεδο κορυφής έδωσε ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ. Επικαλούμενα το Συριακό Αραβικό...

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τους προκριματικούς αγώνες και χωρίς την κλήρωση στα αθλήματα και στα γκρουπ ανακοίνωσε...

ΚΟΣΜΟΣ

Επέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον γερουσιαστή από το Οχάιο Τζ. Ντ. Βανς ότι φιλοδοξεί να πλήξει φορολογικά τη μεσαία τάξη και...

ΚΟΣΜΟΣ

Άνοδο 50% σημείωσαν οι μετοχές της Trump Media & Technology Group στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τράμπ σε...

Copyright © 2020 Updatetimes.gr